TẤT CẢ CẢM NGHIỆM Viết cảm nghiệm

 • Hoàng Nhật Hà 06-04-2021
 • Khóa Linh Thao Sinh Viên tại Sài Gòn (1)
 • Con cảm thấy khóa linh thao này thật bổ ích, giúp con xây dựng tương quan với Chúa và có một đời sống thiêng liêng cá vị với Ngài, đồng thời định hướng cuộc đời theo ý Chúa. Con rất thích bầu khí linh thao tại Đan viện, thật yên tĩnh và ấm cúng. Cảm thấy như mình được gặp gỡ Chúa trong gia đình bé nhỏ của Ngài, ...[Xem tiếp]

 • Nguyễn Minh Nhật 08-04-2021
 • Khóa Linh Thao Sinh Viên tại Đà Lạt (2)
 • Con cảm thấy khóa linh thao này thật bổ ích, giúp con xây dựng tương quan với Chúa và có một đời sống thiêng liêng cá vị với Ngài, đồng thời định hướng cuộc đời theo ý Chúa. Con rất thích bầu khí linh thao tại Đan viện, thật yên tĩnh và ấm cúng. Cảm thấy như mình được gặp gỡ Chúa trong gia đình bé nhỏ của Ngài, ...[Xem tiếp]

 • Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 09-04-2021
 • Khóa Linh Thao Sinh Viên tại Đà Lạt (2)
 • Con cảm thấy khóa linh thao này thật bổ ích, giúp con xây dựng tương quan với Chúa và có một đời sống thiêng liêng cá vị với Ngài, đồng thời định hướng cuộc đời theo ý Chúa. Con rất thích bầu khí linh thao tại Đan viện, thật yên tĩnh và ấm cúng. Cảm thấy như mình được gặp gỡ Chúa trong gia đình bé nhỏ của Ngài, ...[Xem tiếp]

 • Võ Duy Đôn 01-04-2021
 • Khóa Linh Thao Sinh Viên tại Đà Lạt (1)
 • Con cảm thấy khóa linh thao này thật bổ ích, giúp con xây dựng tương quan với Chúa và có một đời sống thiêng liêng cá vị với Ngài, đồng thời định hướng cuộc đời theo ý Chúa. Con rất thích bầu khí linh thao tại Đan viện, thật yên tĩnh và ấm cúng. Cảm thấy như mình được gặp gỡ Chúa trong gia đình bé nhỏ của Ngài, ...[Xem tiếp]