ĐĂNG KÝ LINH THAO SINH VIÊN

 • Bạn phải điền đủ các thông tin có dấu sao (*).
 • Mỗi địa chỉ email chỉ được đăng ký 1 khóa linh thao.
 • Hãy đọc dành cho Linh thao sinh viên.
 • Sau khi đăng ký thành công,
  bạn có thể kiểm tra thông tin đã đăng ký tại đây.

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TRỢ GIÚP

 • BAN ĐIỀU PHỐI LINH THAO SINH VIÊN
 • Email: linhthaosv@gmail.com
 • Điện thoại: 0973 264 305 (Cha Sơn)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

 • - Email và mật khẩu được dùng để đăng nhập.
 • Nam        Nữ
 •   Tôi đã đọc các chỉ dẫn