ĐĂNG KÝ THAM GIA
CÁC KHÓA LINH THAO SINH VIÊN

  • Để đăng ký tham gia các khóa linh thao sinh viên, bạn phải điền đủ các thông tin có dấu sao (*).
  • Mỗi Email chỉ được đăng ký 1 khóa linh thao.
  • Phải đọc rõ trước khi đăng ký.
  • Bạn có thể kiểm tra thông tin khóa linh thao mà bạn đã đăng ký tại KIỂM TRA THÔNG TIN. Ở đây, bạn cần điền địa chỉ emailmật khẩu đã đăng ký để có thể xem thông tin về khóa linh thao của bạn.

NẾU CẦN SỰ TRỢ GIÚP, XIN LIÊN HỆ:

  • BAN ĐIỀU PHỐI LINH THAO SINH VIÊN
  •     Email: banhdabalang01@gmail.com     Đ/t: 0973 264 305 (Cha Sơn)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

  • - Email và Mật Khẩu được dùng để đăng nhập và đổi khóa linh thao
  • Nam        Nữ
  •    -   Tôi xác nhận đã đọc các quy định này.